image/svg+xml

Press releases

Press release 2021-08-06


ISR AB ingår MoU avtal för att starta vaccinstudie i Bangladesh

Read more

Press release 2021-07-19


Rättelse av information om investerares hemsida i pressmeddelande från 18 juli 2021

Read more

Press release 2021-07-18


ISR tecknar avtal med Singapore Resources Development PTE. Ltd. avseende investering i dotterbolag för utveckling av inhalerat covid-19-vaccin

Read more

Press release 2021-07-12


ISR fördjupar samarbetet med Iconovo för utveckling av nasalt covid-19-vaccin

Read more

Press release 2021-06-18


ISR Immune System Regulation AB inleder samarbete med Inhalation Research Services som en partner i toxikologiprogrammet för ISR52 inhalationsvaccin för COVID-19

Read more

Press release 2021-06-03


ISR Holding Bokslutskommuniké från årsstämma 3 juni 2021

Read more

Press release 2021-05-24


Avslutat CFO-uppdrag

Read more

Press release 2021-05-11


ISR publicerar årsredovisning för 2020

Read more

Press release 2021-05-11


ISR Holding Årsredovisning 2020

Read more

Press release 2021-05-03


ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) kallar till årsstämma

Read more