image/svg+xml

All media

Press release 2021-11-24


Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas till cirka 97,3 procent och ISR Holding AB tillförs cirka 62,4 MSEK

Read more

Press release 2021-11-22


ISR Vaccine AB har nu genomfört in vivo delen av toxikologistudien för SARS-CoV-2 vaccinkandidat

Read more

Press release 2021-11-15


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i ISR Holding AB är imorgon, den 16 november 2021

Read more

Press release 2021-11-11


Delar av styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO2 till ett värde av cirka 0,6 MSEK

Read more

Press release 2021-11-11


ISR Vaccine AB signerar samarbetsavtal med Icosagen för vaccinpipeline

Read more

Press release 2021-11-09


Rättelse: Felaktig MAR-etikett i tidigare pressmeddelande. Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 inleds idag

Read more

Press release 2021-11-09


Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 inleds idag

Read more

Press release 2021-11-08


Teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO2 i ISR Holding AB har fastställts till 7,78 SEK per aktie

Read more

Press release 2021-11-02


ISR ingår en avsiktsförklaring med Bumivac Ventures SDN BHD i Malaysia

Read more

Press release 2021-10-21


ISR stärker sin organisation genom att tillsätta en Chief Commercial Officer

Read more