image/svg+xml

Press release 2023-03-17


ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) har besvarat Nasdaqs anmärkningspåstående

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR Holding" eller "Bolaget") offentliggjorde den 8 mars 2023 att ISR Holding erhållit ett anmärkningspåstående från Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq"), att IRS Holding inte delar Nasdaqs bedömning och att ISR Holding kommer att inkomma med svar till Nasdaq inom den av Nasdaq uppställda svarsperioden, som löper till och med den 17 mars 2023.

ISR Holding meddelar härmed att Bolaget har inkommit med sådant svar till Nasdaq

ISR Holding kommer att lämna närmare information i ärendet när sådan finns att lämna.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se