image/svg+xml

Press release 2023-03-02


ISR inbjuder till Conference Call för marknadens intressenter Måndag den 6/3 kl 14.00-15.00

Som tidigare aviserat och mot bakgrund av offentliggöranden av Bokslutskommuniké 2022, samt genomförande av Riktad emission om 67 MSEK med efterföljande Företrädesemission om ytterligare 336 MSEK, inbjuder ISR – Immune System Regulation AB (Publ) till ett Conference Call, arrangerat av Financial Hearings, den 6 mars kl 14.00-15.00. 

Vid detta Conference Call avser bolagets ledning att dels redogöra för Bokslutskommuniké 2022 och säkerställandet av långsiktig finansiering av bolaget och dels att svara på frågor rörande dessa ämnen. Då vi förväntar oss att frågorna kring den långsiktiga finansieringen är många och vi samtidigt i vissa hänseenden är svarsmässigt begränsade legalt kring detta, så anmodar vi frågeställare att på förhand skicka in frågor till mats.espander@israb.se, senast söndag den 5/3, för att säkerställa att regelverk för informationsgivning följs. 

Information för deltagande:  

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.   

If you wish to participate via webcast please use the link below. Via the webcast you are able to ask written questions.   

https://ir.financialhearings.com/isr-year-end-report-2022  

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.   

If you wish to participate via teleconference please register on the link below. After registration you will be provided phone numbers and a conference ID to access the conference. You can ask questions verbally via the teleconference.    

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004244 

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se