image/svg+xml

Press release 2023-01-11


Immunowise AB med ytterligare investerare och en aktieägarförening - säkerställer fortsatt drift av ISR tills dess att långsiktig finansieringslösning presenteras.

Finansiering av fordringar som överförts till Kronofogdemyndigheten, samt kortsiktiga löpande kostnader av verksamhetskritisk natur såsom bl. a. löner och skatt, har nu säkerställts för ISR via bryggfinansiering, bestående av lån om totalt ca SEK 4 m från Immunowise och ytterligare investerare.

Villkoren för lån från Immunowise, som närstående till ISR, löper med en årlig ränta om 15 % och lån från ytterligare investerare löper på två månader, med under rådande omständigheter och marknadsförutsättningar marknadsmässiga villkor.

För avvärjande av den konkursansökan som inlämnats till Solna Tingsrätt, har den ekonomiska föreningen, bestående av en grupp mindre aktieägare - kallad "ISR-SMAFF", förvärvat en fordran om drygt 400 tsek. "ISR-SMAFF" är nu ägare av denna fordran, fram tills dess ISR i samband med säkerställandet av övergripande finansiering löser denna fordran.

"Det är med en lättnad och tacksamhet gentemot långivare, som tillsammans med Immunowise, nu säkerställer kortsiktig bryggfinansiering. Likaledes är vi tacksamma för det stöd, engagemang och den tilltro som "ISR-SMAFF" bistår med, genom förvärvet av den ovan nämnda verksamhetskritiska fordran. Den utdragna  processen för säkerställande av långsiktig finansiering har förstås varit en plågsam utmaning för såväl bolaget som för dess aktieägare. Den framåtriktade delen för drift i denna bryggfinansiering, täcker enligt vår bedömning den korta tidsperiod som återstår tills den tidpunkt som vi bedömer att en totallösning för långsiktig finansiering är säkerställd.", kommenterar Ola Winqvist, CEO för ISR Holding AB (publ)


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-11 10:59 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se