image/svg+xml

Press release 2023-02-23


ISR senarelägger bokslutskommunikén för 2022

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR" eller "Bolaget") har idag beslutat att senarelägga publiceringen av Bolagets bokslutskommuniké 2022. Bokslutskommunikén var planerad att publiceras den 23 februari 2023 men senareläggs nu till den 28 februari 2023.

ISR har tidigare kommunicerat att bokslutskommuniké 2022 (1 januari – 31 december 2022) kommer att publiceras den 23 februari 2023. Nytt datum för publicering av bokslutskommunikén är den 28 februari 2023. Senareläggningen sker huvudsakligen på grund av begränsad tillgång till tidsmässiga och personella resurser för att färdigställa delårsrapporten i tid.

ISR avser att i anslutning till rapportens offentliggörande, hålla ett "conference call", där intressenter kommer att erbjudas möjlighet att ställa frågor


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-23 10:59 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se