image/svg+xml

Press release 2022-12-07


ISR kommenterar skuld och finansieringssituation samt framskjutet införande av kvartalsvis rapportering

Då ISR befinner sig i en utdragen finansieringsprocess, där bolaget dessförinnan byggt upp en skuldbörda, som nuvarande likviditet inte mäktar med, har det medfört att en del av dessa skulder förts vidare till KFM, vilket vi beklagar.

ISR’s ledning och styrelse arbetar intensivt med säkerställandet av finansiering för att såväl betala utestående skulder, som att säkerställa erforderlig finansiering för att säkerställa våra högt uppställda mål.

Finansieringen har dragit ut på tiden av flertalet skäl, där bl a det senaste året av krig i Ukraina, finansiell osäkerhet, inflation och ett återhållet investerarklimat signalerar om en djupare lågkonjunktur verkar försvårande för säkerställandet av nödvändig finansiering.

ISR befinner sig fortsatt i slutskedet av förhandlingar och hyser övertygelse om att säkerställa nödvändig finansiering inom den närmaste tiden, vilket ISR skyndsamt kommer att informera kring så snart det är möjligt.

Till följd av fokuset på säkerställandet av nödvändig finansiering, samt att ISR inte måste rapportera kvartalsvis valde vi att skjuta på tidpunkten för införandet av kvartalsvis rapportering till 2023.

"Vi beklagar den långvariga tystnaden som förelegat från bolagets sida, men hoppas på förståelse för att vi inte kan ge underhandsinformation kring läget och de förhandlingar som pågår med olika investerare, utan att vi måste förhålla oss till att ge information när alla komponenter är helt klara” säger VD Ola Winqvist. Det som förmedlades i halvårsrapporten den 31 augusti 2022, är underlaget för vår nuvarande situation.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-07 16:45 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se