Press releases


2020

2020-07-03
Mangold publicerar aktieanalys av ISR

2020-06-29
ISR Immune System Regulation Holding genomför en riktad nyemission

2020-06-17
Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2

2020-06-12
ISR Immune System Regulation Holding genomför ytterligare riktad nyemission till garant i samband med den företrädesemission som övertecknades

2020-06-10
ISR Immune System Regulation Holding genomför riktad nyemission till garanter i samband med den företrädesemission som övertecknades

2020-06-03
ISR:s företrädesemission kraftigt övertecknad

2020-05-15
Teckningsperioden i ISRs företrädesemission inleds idag den 15 maj 2020

2020-05-13
ISR offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

2020-05-06
ISR Holding VD Ola Winqvist håller direktsänd pressträff

2020-05-04
ISR genomför fullt garanterad företrädesemission om cirka 71,7 MSEK

2020-04-27
Kommuniké från årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2020-04-16
ISR Holding har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market

2020-04-03
ISRs lån om 20 MSEK förlängs

2020-04-02
ISR senarelägger offentliggörandet av årsredovisningen till måndag den 6 april

2020-03-25
Kallelse till årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2020-03-19
ISR startar vaccinutveckling för Coronavirus

2020-02-24
ISR HBV utvärderar program för Coronaviruset

2020-01-14
ISR inleder samarbete med kinesiska InnoStar för behandling av hepatit B

2019

2019-12-13
ISR upptar lån om 20 MSEK för att påskynda utveckling av läkemedel

2019-12-05
ISRs hepatit B-studie tidigareläggs med sex månader

2019-10-25
ISRs cancerprogram utvecklas snabbare än planerat

2019-09-10
ISR:s vd har köpt aktier i bolaget

2019-08-27
ISR inkluderar ytterligare centra för sin HIV-studie

2019-08-22
Rättelse - Pressmeddelande ISR Halvårsrapport är kurspåverkande och MAR-disclaimern har av misstag utelämnats i pressreleasen tidigare idag.

2019-08-22
ISR Holding Halvårsrapport 2019

2019-08-13
ISR:s fas IIa-studie på HIV-infekterade patienter riskerar fördröjas – utökar därför med fler centra

2019-05-15
ISR ska starta klinisk studie för behandling av HIV-patienter som är resistenta mot bromsmedicin

2019-05-09
Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB

2019-04-15
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2018

2019-04-10
Kallelse till årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2019-03-13
ISR har beslutat att starta produktion av bolagets läkemedelskandidat för cancerbehandling

2019-02-19
ISR medverkar vid G&W’s Småbolagsfrukost 20 februari

2019-02-04
ISR startar ett nytt dotterbolag - ISR HBV AB

2019-01-11
Sista dag för handel med ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) BTA är den 11 januari 2019.

2018

2018-12-16
ISR Holding tillförs 34,2 MSEK

2018-11-26
Teckningsperioden påbörjad i ISR Immune System Regulation Holding AB:s (publ) företrädesemission

2018-11-13
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) beslutar om riktad emission och företrädesemission

2018-10-22
ISR AB diskuterar samarbete med kinesisk partner

2018-10-04
ISRs Immunolid plattform utvidgas till Hepatit B

2018-10-02
Aktivering av immunförsvaret i Nobelfokus

2018-09-20
Första patienten inkluderad i ISRs Fas IIa HIV-studie

2018-09-12
ISR rekryterar patienter för Fas IIa HIV-studien och dotterbolaget ISR Oncology skalar upp cancerprogrammet

2018-08-15
ISR Holding Halvårsrapport 2018

2018-06-14
Operativ uppdatering ISR Holding AB

2018-05-24
Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB

2017

2016

Start typing and press Enter to search