Press releases


2020

2020-09-15
Lovande resultat för ISR:s utveckling av vaccin mot Covid-19

2020-08-20
ISR Holding Halvårsrapport 2020

2020-08-17
ISR - Byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB.

2020-07-03
Mangold publicerar aktieanalys av ISR

2020-06-29
ISR Immune System Regulation Holding genomför en riktad nyemission

2020-06-17
Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2

2020-06-12
ISR Immune System Regulation Holding genomför ytterligare riktad nyemission till garant i samband med den företrädesemission som övertecknades

2020-06-10
ISR Immune System Regulation Holding genomför riktad nyemission till garanter i samband med den företrädesemission som övertecknades

2020-06-03
ISR:s företrädesemission kraftigt övertecknad

2020-05-15
Teckningsperioden i ISRs företrädesemission inleds idag den 15 maj 2020

2020-05-13
ISR offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

2020-05-06
ISR Holding VD Ola Winqvist håller direktsänd pressträff

2020-05-04
ISR genomför fullt garanterad företrädesemission om cirka 71,7 MSEK

2020-04-27
Kommuniké från årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2020-04-16
ISR Holding har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market

2020-04-03
ISRs lån om 20 MSEK förlängs

2020-04-02
ISR senarelägger offentliggörandet av årsredovisningen till måndag den 6 april

2020-03-25
Kallelse till årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2020-03-19
ISR startar vaccinutveckling för Coronavirus

2020-02-26
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) publicerar bokslut för 2019

2020-02-24
ISR HBV utvärderar program för Coronaviruset

2020-01-14
ISR inleder samarbete med kinesiska InnoStar för behandling av hepatit B

2019

2019-12-13
ISR upptar lån om 20 MSEK för att påskynda utveckling av läkemedel

2019-12-05
ISRs hepatit B-studie tidigareläggs med sex månader

2019-10-25
ISRs cancerprogram utvecklas snabbare än planerat

2019-09-10
ISR:s vd har köpt aktier i bolaget

2019-08-27
ISR inkluderar ytterligare centra för sin HIV-studie

2019-08-22
Rättelse - Pressmeddelande ISR Halvårsrapport är kurspåverkande och MAR-disclaimern har av misstag utelämnats i pressreleasen tidigare idag.

2019-08-22
ISR Holding Halvårsrapport 2019

2019-08-13
ISR:s fas IIa-studie på HIV-infekterade patienter riskerar fördröjas – utökar därför med fler centra

2019-05-15
ISR ska starta klinisk studie för behandling av HIV-patienter som är resistenta mot bromsmedicin

2019-05-09
Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB

2019-04-15
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ.) publicerar årsredovisningen för 2018

2019-04-10
Kallelse till årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

2019-03-13
ISR har beslutat att starta produktion av bolagets läkemedelskandidat för cancerbehandling

2019-02-19
ISR medverkar vid G&W’s Småbolagsfrukost 20 februari

2019-02-14
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ.) publicerar bokslut för 2018

2019-02-04
ISR startar ett nytt dotterbolag - ISR HBV AB

2019-01-11
Sista dag för handel med ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) BTA är den 11 januari 2019.

2018

2018-12-16
ISR Holding tillförs 34,2 MSEK

2018-11-26
Teckningsperioden påbörjad i ISR Immune System Regulation Holding AB:s (publ) företrädesemission

2018-11-13
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) beslutar om riktad emission och företrädesemission

2018-10-22
ISR AB diskuterar samarbete med kinesisk partner

2018-10-04
ISRs Immunolid plattform utvidgas till Hepatit B

2018-10-02
Aktivering av immunförsvaret i Nobelfokus

2018-09-20
Första patienten inkluderad i ISRs Fas IIa HIV-studie

2018-09-12
ISR rekryterar patienter för Fas IIa HIV-studien och dotterbolaget ISR Oncology skalar upp cancerprogrammet

2018-08-15
ISR Holding Halvårsrapport 2018

2018-06-14
Operativ uppdatering ISR Holding AB

2018-05-24
Årsstämma i ISR Immune System Regulation Holding AB

2018-04-23
Kallese till Årsstämma ISR Immune System Regulation Holding AB

2018-03-26
ISR Holding starts a new subsidiary - ISR Oncology AB

2018-03-15
ISR påbörjar nu den tidigare aviserade Fas IIa HIV studie i Stockholm

2018-01-12
ISR har idag den 12 januari 2018 erhållit ett godkännande av läkemedelsverket för en Fas IIa

2017

2017-12-05
ISR:s läkemedelskandidat, ISR-397, går in i slutlig preklinisk fas inför första dosen i människa

2017-12-01
ISR Immune System Regulation AB har idag den 1 december 2017 lämnat in ansökan till Läkemedelsverket för klinisk läkemedelsprövning fas IIa

2017-11-15
ISR Holding Q3 rapport 2017

2017-10-17
ISR Immune System Regulation Holding AB utser ny VD

2017-08-15
ISR Holding Q2 rapport 2017

2017-06-06
Godkännande för ISR att genomföra klinisk läkemedelsprövning i Sydafrika framskjuten

2017-05-16
ISR Holding Q1 rapport 2017

2017-05-08
ISR förtydligar bolagets strategier för kliniska prövningar vid HIV

2017-04-28
ISR presenterar kliniska fas IIa data på internationellt möte i USA

2017-04-19
ISR presenterar positiva data från bolagets kliniska prövningar fas IIa

2017-04-10
ISR undertecknar intentionsavtal för samarbete med China Resources Development Group

2017-03-20
ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB TAS UPP TILL HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH

2017-03-13
ISR utser Chief Financial Officer

2017-03-02
ISR Holding AB och Isomerase Therapeutics Ltd., undertecknar förvärvs- och licensavtal för nästa generation immunreglerande läkemedelskandidater

2017-03-02
Uppdatering avseende ISR Holding ABs ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North

2017-02-24
ISR Immune System Regulation Holding AB (ISR) senarelägger första dag för handel

2017-02-24
Pågående diskussioner med den Sydafrikanska läkemedelsmyndigheten (MCC) senarelägger ISRs kliniska prövning ISR-002 (Fas IIb)

2017-02-21
ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB TAS UPP TILL HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH OCH OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNING

2016

Start typing and press Enter to search