image/svg+xml

Press release 2023-05-22


Information till aktieägare kring finansiering

"I skrivandets stund, inväntar vi fortsatt erläggandet av emissionslivkid om ca MSEK 67  från Prinz von Anhalt.

Vi vill beklaga den långa tystnad som varit från bolaget kring finansieringen – men förstås förklara bakgrunden till den segdragna finansieringsprocessen och söka förståelse för varför vi inte har kunnat kommentera detta tidigare.

Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung, är den investerare som avsågs när vi i Halvårsrapport 2022 skrev att vi är i slutfasen av säkerställandet av finansiering för ISR.

Nedan text, har Hans-Theodor Bedburdick bett oss att förmedla till våra ägare, i syfte att förklara - men också för att förmedla en övertygelse om att vi inom kort skall kunna lägga detta bakom oss och ha fullt fokus på framtida utveckling av bolagets produkter mot kommersiell marknad:

Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung (PvAVV) Projekt Untermitterdorf UG apologizes to all share holders of ISR as well as the Company´s board members and employees for this significant delay in payment for the shares.

Hans-Theodor Bedburdick, CEO of PvAVV  expressed that “This is against our general business ethics. We are usually a reliable and trusted partner to our investors and investments. In this specific case, however, unforeseeable delays have occurred with our risk insurance partner that has prevented the beneficial owner to provide the funds on time. Nevertheless, we would like to emphasize that we are confident that the agreed financial investment will eventuate very soon as we are still fully behind the company and its management.”

In addition, he reiterates "Again, please accept our apology for all the inconveniences this delay may have caused."


Detta sagt, så är vår förväntan fortsatt att vi väldigt snart skall erhålla emissionslikviden, för att därefter skyndsamt driva vidare processen för genomförandet av en påföljande företrädesemission, vilket totalt – tillsammans med den riktade emissionen till PvAVV – avser att tillföra ISR AB (Publ.) drygt SEK 400 m före transaktionskostnader."

Styrelsen ISR Holding


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-22 09:01 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se