image/svg+xml

Press release 2023-08-25


ISR Immune System Regulation Holding AB (Publ.) styrelseledamot Anders Olsson Fogelberg lämnar sitt uppdrag av hälsoskäl.

Anders Olsson Fogelberg, som tillträdde bolagets styrelse i samband med den ordinarie årsstämman den 30 juni i år, har meddelat bolaget att han lämnar in ansökan om eget utträde, där han anger hälsoskäl som orsak.

Anders valdes in som ledamot vid den ordinarie årsstämman den 30 juni i år och har kraftfullt engagerat sig och bidragit i styrelsen arbete för att säkerställa nödvändig finansiering och för att vi snarast åter skall uppfylla kraven för handel på en reglerad marknad.

“Det är förstås väldigt tråkigt att behöva fatta detta beslut, men det är ett nödvändigt beslut, då jag inte vill äventyra min hälsa ytterligare med den press som detta uppdrag har medfört för mig hälsomässigt. Jag känner dock övertygelse om att bolagets kvarvarande styrelse besitter de resurser och förmågor som krävs för att säkerställa nödvändig finansiering och framåtriktad drift.”, kommenterar avgående styrelseledamot Anders Olsson Fogelberg

”Det är förstås tråkigt att Anders måste lämna sin roll som ledamot, när vi alla arbetar för att lösa den finansiella situation vi befinner oss i. Samtidigt, så måste var och en sätta hälsan först och därför har jag och övriga styrelsekollegor full respekt för Anders beslut om att lämna styrelsen.” kommenterar Anders Milton, Styrelseordförande för ISR

Då ISR´s bolagsordning stipulerar ett minimiantal av tre (3) styrelseledamöter och den kvarvarande styrelsen består av fyra (4) ledamöter, inklusive Styrelseordförande, så påkallar detta inte någon omedelbar åtgärd för att finna en ersättande styrelseledamot

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se