image/svg+xml

Press release 2023-05-24


Nasdaqs avnoteringsbeslut påverkar inte ingångna avtal rörande finansiering för ISR Holding AB (publ)

Med hänvisning till tidigare information, kring Nasdaqs beslut om avnotering för ISR Holdings aktie per den 22 juni 2023, så vill  ISR Holding AB (publ) (”ISR eller Bolaget”) meddela att beslutet inte kommer att påverka ingånget avtal avseende finansiering för ISR, vilket vi bekräftar med nedanstående uttalanden från Hans-Theodor Bedburdick, CEO för PvAVV respektive Anders Milton, Styrelseordförande för ISR Holding AB (publ).

Till att börja med vill styrelsen ta tillfället i akt och beklaga den situation som uppstått till följd av dagens beslut av disciplinnämnden och den påverkan det får för såväl Bolaget som för alla våra aktieägare. Vi förstår att en stor frustration finns bland aktieägarna och vi vill försäkra er om att vi arbetar hårt för att lösa den uppstådda situationen. Bolaget kan i nuläget inte redogöra för den exakta planen framåt men kommer som tidigare kommunicerat återkoppla så snart ytterligare information finns att delge. Grunden för framtiden är att vi löser finansieringsfrågan, därtill ska Bolaget åtgärda och säkerställa att de brister som kommenterats från disciplinnämnden inte händer igen. Därutöver kommer Bolaget utreda förutsättningarna för att kunna återlista aktierna på lämplig marknadsplats. Efter samtal och kommunikation med Hans-Theodor Bedburdick, CEO för Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung's (”PvAVV”), motpart i det investeringsavtal som ingåtts mellan parterna, vill Bolaget nu publicera nedanstående uttalande:

 It is of course unfortunate that Nasdag First North Stockholm has decided to delist ISR Holding. However, this does not affect Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung’s (PvAVV) investment decision, or concluded agreements, regarding financing of ISR Holding. We thereby intend to fulfill our commitment and long-term involvement in the company, as well as assist the company in the processes required to ensure that the share is again subject to trading on a public marketplace,” comments Hans-Theodor Bedburdick, CEO of PvAVV

Jag vill börja med att beklaga att Bolaget nu har hamnat i den situation det har gjort och min största förståelse för er aktieägare med allt vad detta innebär. Just nu pågår ett intensivt arbete med att försöka ställa allt till rätta för att därefter sakta bygga upp det förtroendet för Bolaget igen. Vi är tacksamma för PvAVV fortsatta engagemang och stöd till bolaget avseende sina åtaganden för säkerställandet av nödvändig finansiering för ISR Holdning, vilket är ett viktigt steg i den kommande processen”, kommenterar Anders Milton, Styrelseordförande för ISR Holding AB (publ)


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-24 20:39 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se