image/svg+xml

Press releases

Press release 2022-01-26


ISRs vaccin ger antikroppssvar mot Omicronvarianten av SARS-CoV-2

Read more

Press release 2022-01-21


Inga tecken på toxikologiska reaktioner för ISR´s vaccinkandidat mot SARS-CoV-2 – Ett viktigt steg för den vidare utvecklingen.

Read more

Press release 2021-12-17


ISR säkerställer storskalig vaccinproduktion via avtal med Revitalife

Read more

Press release 2021-12-02


ISR Vaccine AB tecknar avtal med Oncovir Inc för tillverkning av adjuvans till ISR SARS-CoV-2 vaccin

Read more

Press release 2021-11-24


Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas till cirka 97,3 procent och ISR Holding AB tillförs cirka 62,4 MSEK

Read more

Press release 2021-11-22


ISR Vaccine AB har nu genomfört in vivo delen av toxikologistudien för SARS-CoV-2 vaccinkandidat

Read more

Press release 2021-11-15


Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 i ISR Holding AB är imorgon, den 16 november 2021

Read more

Press release 2021-11-11


ISR Vaccine AB signerar samarbetsavtal med Icosagen för vaccinpipeline

Read more

Press release 2021-11-11


Delar av styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO2 till ett värde av cirka 0,6 MSEK

Read more

Press release 2021-11-09


Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 inleds idag

Read more