image/svg+xml

Press release 2021-07-19


Rättelse av information om investerares hemsida i pressmeddelande från 18 juli 2021

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) offentliggjorde den 18 juli information att ISR tecknat avtal avseende investering i dotterbolag för utveckling av inhalerat covid-19-vaccin med Singapore Resources Development PTE. Ltd. I pressmeddelandet hänvisades till investerares hemsida www.srg.sg som inte stämmer. Korrekt adress till hemsidan är www.srd.sg

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39
 

www.israb.se       
Aktien                     
Ticker: ISR             
ISIN-kod: SE0008212195

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.  

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550, E-post: ca@mangold.se