image/svg+xml

Press release 2021-09-14


ISR tecknar kontrakt för att starta vaccinstudie i Bangladesh

ISR har idag signerat kontrakt med CRO företaget Bangladesh Clinical Trials ltd, för att genomföra en klinisk studie med ISRs SARS-CoV-2 vaccin i Dhaka, Bangladesh.

”Förberedelserna är nu i full gång för att kunna genomföra en fas I studie i Bangladesh med vårt inhalations vaccin för att åstadkomma ett immunologiskt skydd i luftvägarna. Vi ser fram att tillsammans med experter från Bangladesh starta studien för att utvärdera vårt pulvervaccin, kommenterar Ola Winqvist, VD ISR.

Tillsammans med CRO företaget planeras nu detaljerna i studien som kommer att vara en fas I dubbelblind placebokontrollerad multicenterstudie för att utvärdera säkerhet, dos, administrationsväg, immunogenicitet och affekt av ISRs spike-baserade inhalations/nasal vaccin formuleringar. I studien planeras att inkludera 180 friska deltagare som kommer att få två doser antigen som inhalation eller applikation i näsan. Det slutgiltiga kliniska protokollet är framtaget och ansökan till etiknämnd och Bangladesh Medical Research Council, BMRC, förbereds.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14 september kl 13:17 2021

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska sjukdomar som HIV, Hepatit B och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designade vaccin. ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

 

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se