image/svg+xml

Press release 2021-09-30


ISR signerar avtal med prövare för att starta vaccinstudie

ISR har signerat avtal med de två huvudprövarna Prof. Dr. ABM Abdullah och Prof. Dr. Ahmedul Kabir från Mugda Medical College sjukhuset i Dhaka, Bangladesh för att genomföra bolagets vaccinstudie mot SARS-CoV-2.

”Teamet i Bangladesh, som är erfarna kliniska prövare, har arbetat intensivt tillsammans med ISR för att ta fram ett kliniskt protokoll för den kommande vaccinstudien. Med kontrakt på plats med prövarna så kan vi se fram emot att få skicka in ansökan till läkemedelsverket, BMRC i Bangladesh, och därefter få tillstånd att starta den kliniska studien, kommenterar Ola Winqvist, VD ISR.

ISRs spike baserade vaccinkandidat kommer att utvärderas i en fas I dubbelblind placebokontrollerad multicenterstudie där säkerhet, dos, administrationsväg, immunogenicitet och effekt inhalations/nasal formuleringarna kommer att bedömas. Studien planerar att inkludera 180 friska deltagare hälften för inhalation och hälften för nasal applicering. Med CRO och huvudprövare på plats kan det kliniska protokollet och dokumentationen som är nödvändig för ansökningarna till etiknämnd och Bangladesh Medical Research Council, BMRC, färdigställas.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-30 08:05 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

 

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se