image/svg+xml

Press release 2021-12-17


ISR säkerställer storskalig vaccinproduktion via avtal med Revitalife

ISR Vaccine AB har ingått ett avtal, Memorandum of Understanding (MoU) med Revitalife Holding Limited för produktion och försäljning av vårt inhalationsvaccin för SARS-CoV2. Avtalsförklaringen avser ”fill and seal” av ISRs vaccin med licensrättigheter för produktion och försäljning i Mellanöstern och Nordafrika (MENA) med en årlig kapacitet om minst 200 miljoner doser.

Vi är mycket glada att vi nu säkrar en samarbetspartner i MENA för att kunna producera vaccinet för ytterligare en stor marknad. För att snabbt nå ut efter slutförande av kliniska studier är det viktigt för oss att parallellt genomföra tech-transfer och uppbyggnad av produktionskapacitet för olika territorier”, kommenterar Ola Winqvist, VD ISR.

ISR har nu säkrat storskalig GMP produktion av komponenterna till vaccinet genom de tecknade avtalen med Northway och Oncovir. Formulerat vaccin kommer sedan sändas till samarbetspartners med licenser för att paketera vaccinet i Iconovos engångsinhalator. Med dagens avtal så har vi samarbete med Bangladesh, Malaysia/Indonesien och nu MENA vilket gör att vi snabbt kan säkerställa kapacitet för produktion till marknaden


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-17 09:15 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin. Bolaget har sitt huvudkontor i Solna
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

 

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se