image/svg+xml

Press release 2020-05-13


ISR offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (”ISR” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 4 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.israb.se, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 13 maj 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.israb.se. Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Mangold Fondkommission ABs hemsida, www.mangold.se, från och med den 15 maj 2020. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. 

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen är den 13 maj 2020. Teckningsperioden löper från och med den 15 maj 2020 till och med den 29 maj 2020.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till ISR i samband med Företrädesemissionen.

Files & documents


Release (PDF)

Contact


Ola Winqvist
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.

Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se