image/svg+xml

Press release 2021-08-08


ISR ingår en avsiktsförklaring med UniMed UniHealth Pharmaceuticals Ltd i Bangladesh

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) tillkännager idag att bolaget har ingått en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding (”MoU”) med ett av de största läkemedelsbolagen i Bangladesh, UniMed UniHealth Pharmaceuticals Ltd (”UniMed”), för tillverkning och distribution av ISRs vaccin mot SARS-CoV-2 viruset i Bangladesh.

Syftet med MoU är att komma överens om ett långsiktigt samarbetsavtal med ett licensavtal som ger UniMed en exklusiv rätt att tillverka och distribuera ISR’s vaccin mot SARS-CoV-2 viruset i Bangladesh. UniMed ska tillverka 100 miljoner enheter per år med en intention att inom 5 år kunna tillverka 300 miljoner enheter eller mer årligen. ISR erhåller ersättning i form av en betalning vid signering av ett licensavtal och en betalning när ISR erhåller godkännande att marknadsföra och sälja vaccinet, samt en tvåsiffrig royalty.

UniMed har en omfattande erfarenhet av internationella läkemedelssamarbeten med några av de största läkemedelsaktörerna i världen så som Abbott, Janssen och Vifor (www.unimedunihealth.com).

”Bangladesh är ett av de länder som drabbats hårt och är i mycket stort behov av ett vaccin mot Covid-19 och efterföljande mutationer. Vi är därför oerhört glada att hitta en stark samarbetspartner i UniMed som har resurser att såväl producera som distribuera vaccinet i Bangladesh. De kommer även att vara viktiga för oss i kommande fas lll studie där vi räknar med en snabb uppskalning. Genom samarbetet i Bangladesh ser vi också en snabb väg till marknad då patientunderlaget är mycket stort liksom prioriteringen att skapa ett vaccin till en befolkning på över 160 miljoner”, kommenterar Ola Winqvist, VD ISR.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39
 

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 augusti 2021 kl 15.35.

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska sjukdomar som HIV, Hepatit B och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designade vaccin. ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på  +46 8 503 01 550 
E-post: ca@mangold.se

www.israb.se       
Aktien                     
Ticker: ISR             
ISIN-kod: SE0008212195