image/svg+xml

Press release 2022-02-23


ISR – Immune System Regulation Holding AB (publ) andra halvåret 2021 inklusive bokslutskommuniké är nu publicerad på webbplats: www.israb.se

"2021 har varit ett mycket händelserikt år, där ISR i hög hastighet har drivit utvecklingen av vårt full-spike torrpulver COVID-vaccin för nasal administrering, vilket också har lett till att ISR som företag snabbt utvecklats och anpassat sig till kraven för att säkerställa uppnåelse av uppsatta mål. Under 2022 förväntar vi oss att driva en snabb, effektiv och framgångsrik klinisk process för framtida regulatoriskt marknadsföringsgodkännande för ISR52 som primärvaccination vid COVID, parallellt med fortsatt arbete avseende utveckling av andra projekt och intensifierade partnerdiskussioner för kommersialisering” Ola Winqvist, VD för ISR

Väsentliga händelser under halvårs- och bokslutsrapporten 2021

 • 2021-02-16 - ISR's Immunolid förstärker effekten av Checkpoint blockad i djurmodell för tjocktarmscancer. 
 • 2021-03-02 - ISR startar klinisk studie för HIV patienter som är resistenta mot bromsmedicin. 
 • 2021-03-12 - ISR tillförs 22,2 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 
 • 2021-03-17 - ISR:s inhalationsvaccin skyddar väl mot Covid i djurmodell 
 • 2021-03-29 - Första patienten till ISRs HIV studie inkluderad från München 
 • 2021-03-31 - ISR tecknar avtal med Iconovo för utveckling av inhalerat covid-19 vaccin 
 • 2021-06-18 – ISR Immune System Regulation AB inleder samarbete med Inhalation Research Services som en partner i toxikologiprogrammet för ISR52 inhalationsvaccin för COVID-19
 • 2021-07-12 - ISR fördjupar samarbetet med Iconovo för utveckling av nasalt covid-19-vaccin
 • 2021-07-18 - ISR tecknar avtal med Singapore Resources Development PTE. Ltd. Avseende investering i dotterbolag för utveckling av inhalerat covid-19-vaccin
 • 2021-08-06 – ISR AB ingår MoU avtal för att starta vaccinstudie i Bangladesh
 • 2021-08-08 – ISR ingår en avsiktsförklaring med UniMed UniHealth Pharmaceuticals Ltd i Bangladesh
 • 2021-09-14 – ISR tecknar kontrakt för att starta vaccinstudie i Bangladesh
 • 2021-09-29 – ISR vaccin AB har bildats och fått in den första investeringen
 • 2021-10-06 – ISR tecknar kontrakt med Northway Biotech för produktion av vaccin
 • 2021-10-21 – ISR stärker sin organisation genom att tillsätta en Chief Commercial Officer
 • 2021-11-02 – ISR ingår en avsiktsförklaring med Bumivac Ventures SDN BHD i Malaysia
 • 2021-11-11 – ISR Vaccine AB signerar samarbetsavtal med Icosagen för vaccinpipeline
 • 2021-11.24 – Teckningsoptioner av serie T02 nyttjas till ca 97,3 procent och ISR Holding AB tillförs cirka 62,4 MSEK
 • 2021-12-02 – ISR Vaccine AB tecknar avtal med Oncovir Inc för tillverkning av adjuvans till ISR SARS-CoV-2 vaccin
 • 2021-12-17 – ISR säkerställer storskalig vaccinproduktion via avtal med Revitalife
 • Väsentliga händelser efter bokslutets utgång

 • 2022-01-21 Inga tecken på toxikologiska reaktioner för ISR´s vaccinkandidat mot SARS-CoV-2 – Ett viktigt steg för den vidare utvecklingen
 • 2022-01-26 ISR´s vaccin ger antikroppssvar mot Omicronvarianten av SARS-CoV-2
 • 2022-02-21 ISR:s har lämnat in ansökan till Bangladesh Medical Research Council (BMRC) om att leda godkännandeprocessen för genomförande av fas I/II-studie med ISR52 nasalt torrpulvervaccin mot SARS CoV-2
 • Utdrag ur Finansiell information

  För mer information, se bokslutskommuniken.

  Kl 13 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där CEO Ola Winqvist, CFO Jonas Winqvist och CCO and Sven Rohmann presenterar rapporten. Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till info@israb.com senast kl 11:30

  För att delta vänligen se nedan.

  Webcast:

 • https://tv.streamfabriken.com/isr-year-end-report-2021
 • Teleconference:

 • SE: +46856642695
 • UK: +443333009263
 • US: +16467224902

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se