image/svg+xml

Press release 2021-08-25


ISR Holding släpper halvårsrapport 2021

Vi har under det gångna halvåret redan investerat lika mycket i R&D som under hela föregående år. Arbetet i ISR har gått in i en ny intensifierad fas. Förutom vår pågående fas II HIV studie i Sverige och i Tyskland så närmar sig nu vårt inhalationsvaccin kliniska tester.” Ola Winqvist, , ISR Immune System Regulation Holding AB (publ).

Viktiga händelser under första halvåret 2021

  • ISR:s immunolid förstärker effekten av checkpoint blockad i djurmodell för tjocktarmscancer.
  • ISR planerar klinisk studie för hiv-patienter som är resistenta mot bromsmedicin.
  • Utnyttjande av teckningsoption TO-01.
  • ISR:s inhalationsvaccin skyddar väl mot SARS-CoV-2 i djurmodell.
  • Första patienten från München nu inkluderad i ISR:s hiv-studie.
  • ISR tecknar avtal med Iconovo för utveckling av inhalerat covid-19 vaccin.
  • ISR avslutar tidigare COO-uppdrag.
  • ISR avslutar tidigare CFO-uppdrag.
  • ISR inleder samarbete med Inhalation Research Service som en partner i toxikologiprogrammet för inhalationsvaccin för Covid-19.

För mer information, läs halvårsrapport 2021.

Ola Winqvist kommenterar halvårsrapporten

Den 26 augusti kommer bolagets vd, Ola Winqvist, att kommentera rapporten i en livesändning på Youtube. De som tittar live kommer att kunna ställa frågor till Ola Winqvist via Youtubes kommentarsfält.

Sändningen sker på ISR:s Youtubekanal med start klockan 10.00. Hela sändningen kommer att finnas tillgänglig i sin helhet på ISR:s kanal efteråt.

För att hitta ISR:s Youtubekanal skriv in ”ISR Holding” på Youtube, eller klicka här.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 08:48 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska sjukdomar som HIV, Hepatit B och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designade vaccin. ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna.

Se www.israb.se för mer information.