image/svg+xml

Press release 2020-12-23


Första patienten i Tyskland randomiserad till HIV-studien

Som tidigare annonserats har etikkommittén och tyska läkemedelsverket BfArm godkänt vår studie ISR-003 för att inkludera HIV-patienter från Berlin och München. Idag har den första patienten från studiecentret i Berlin randomiserats för att inkluderas i studien. 

”Det är mycket glädjande att vi nu kommit igång med rekrytering från Tyskland till studien, en studie som under coronapandemin rekryterat på sparlåga. Nu har patienter rekryterats till studien både från Göteborg och Berlin och fler patienter undergår screening för inklusion. Med 3 sites i Sverige och 2 i Tyskland är vår förhoppning att kunna inkludera sista patienten under Q1 2021, för att läsa av studien 6 månader senare.”, kommenterar Ola Winqvist, vd på ISR.

Studien ISR-003, lottar patienter som är stabilt välbehandlade med bromsmedicin till att följas eller att erhålla GnRH i syfte att aktivera immunsystemet och skapa T-cellsaktivering med påföljande igenkänning av virusinfekterade immunceller som integrerat HIV DNA i arvsmassan sk. reservoarer. Detta är den första studien i sitt slag som kallar på immunsystemet för att bekämpa den kroniska virusinfektionen. Studien kommer inkludera 52 patienter som behandlas i 3 månader och följs sedan ytterligare 3 månader då vi vid den förra studien i Sydafrika kunde påvisa en vaccinationseffekt, en effekt som stegrades 4 veckor efter avslutad behandling.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-23 15:56 CET.

Files & documents


Release (PDF)

Contact


Ola Winqvist
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

E-post: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB E-post: ca@mangold.se Telefon: +46 8 503 01 550

Aktien
Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195

www.israb.se