image/svg+xml

Press release 2022-08-29


ISR har nu stängt inklusionen till HIV studien ISR-003

HIV studien ISR-003 har nu inkluderat den sista patienten.  Nu väntar 3 månaders behandling och 3 månaders uppföljning, varefter data kan börja sammanställas och analyseras, innan resultat kan delges. Målsättningen för studien är att påvisa att ISR 048 signifikant reducerar virusvolymer i reservoarer hos patienter som sedan tidigare får optimerad behandling med traditionella ART-läkemedel. Integrerad HIV DNA i T-cellers arvsmassa kommer att bedömas avseende till vilken grad den immunologiska aktiveringen hos de smittade T-cellernas reservoarer påverkas. 

Det är mycket spännande att rekryteringen till studien är avslutad. Vi ser nu fram emot att få undersöka resultaten och se hur immunologisk behandling kan påverka ett kroniskt bärarskap av HIV viruset. Precis som i modern cancerbehandling ser vi en plats för immunologisk terapi också i kroniska infektionstillstånd. Jag vill också passa på att tacka och ge alla kollegor och medarbetare en stor eloge som trots en svår pandemi jobbat hårt och dedikerat för att få tillstånd genomförandet av studien.”  kommenterar Ola Winqvist, VD ISR. 

Studien har bedrivits på tre siter i Sverige och två siter i Tyskland, som en prospektiv, randomiserad, kontrollerad multicenter-studie med parallella behandlingsarmar, i syfte att visa ”safety and efficacy” för ISR 48 avseende reduktion av HIV-1 i reservoarer. 


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-29 09:04 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se