image/svg+xml

Press release 2022-08-19


Nytt datum för Halvårsrapport 2022

ISR´s styrelse har idag beslutat att ändra datum för Halvårsrapport 2022 till den 31 augusti, från tidigare kommunicerade 24 augusti 2022.

Skäl för ändring av rapportdatum, är hög arbetsbelastning pga flertalet intensiva aktiviter som löper parallellt.  

 "ISR befinner sig just nu i ett mycket intensivt skede, där alla bolagets medarbetare arbetar hårt för att nå våra ambitiösa målsättningar. Detta har medfört att vi beslutat att ändra datum för Halvårsrapport 2022 till den 31 augusti.” kommenterar Ola Winqvist, CEO för ISR Holding AB


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-19 17:43 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se