image/svg+xml

Press release 2022-08-31


ISR Rapport för det första halvåret 2022

ISR – Immune System Regulation Holding AB (publ) första halvåret 2022 är nu publicerad på webbplats: www.israb.se  

" Våren 2022 har varit en transformation för ISR som bolag. Vi har tagit stora steg framåt från att ha varit ett bolag i preklinik för vaccin och med en långsam rekrytering till HIV studien pga covid-19 pandemin, till att vi tagit oss fram till klinisk mognad och inlett den regulatoriska processen för start av vaccinstudie, stängt inklusionen till ISR-003 HIV studien och byggt bolaget för marknaden genom att rekrytera kompetens.” inleder Ola Winqvist, VD för ISR, VD brevet med för det första halvåret 2022. 

Väsentliga händelser under första halvåret 2022  

 • 2022-01-21 – Inga tecken på toxikologiska reaktioner för ISR´s vaccinkandidat mot SARS-CoV-2 – Ett viktigt steg för den vidare utvecklingen.  

 • 2022-01-26 – ISR´s vaccin ger antikroppssvar mot Omikronvarianten av SARS-CoV-2  

 • 2022-02-21 – ISR har lämnat in ansökan till Bangladesh Medical Research Council (BMRC) om att leda godkännandeprocessen för genomförande av fas I/II-studien med ISR 052 nasalt torrpulvervaccin mot SARS-CoV-2  

 • 2022-02-22 – Inbjudan till konferenssamtal för bokslutskommuniké kl. 13.00 (CET) den 23 februari 2022  

 • 2022-02-23 – ISR – Immune System Regulation Holding AB (publ.) andra halvåret inklusive bokslutskommuniké är nu publicerad på webbplats www.israb.se  

 • 2022-05-03 – ISR – Immune System Regulation Holding AB (publ.) kallar till årsstämma  

 • 2022-05-10 – ISR – Immune System Regulation Holding AB (publ.) har stärkt sin kortsiktiga finansiering  

 • 2022-05-20 – ISR tecknar avtal med Gerresheimer för omfattande produktion av ICOone näsinhalatorer för kliniskt bruk  

 • 2022-06-02 – Preklinisk studie visar att ISR 052 ger långsiktigt skydd mot SARS-CoV-2  

 • 2022-06-02 – Kommuniké från årsstämma i ISR – Immune System Regulation Holding AB (publ.) den 2 juni 2022.   

 • 2022-06-20 – Delegation from Bangladesh visits ISR for study preparation  

 • 2022-06-28 – ISR signs development agreements with Catalent to scale-up its spray-dried nasal vaccine, powder formulation for Phase III.  

 • 2022-06-30 – Uppdatering kring styrelsens sammansättning I ISR  

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

 • 2022-07-01 – SARS-CoV-2 vaccine study approved by Bangladesh BMRC  

 • 2022-08-19 – Nytt datum för Halvårsrapport 2022  

 • 2022-08-29 – Sista patient inkluderad i HIV-studien ISR-003  

Utdrag ur Finansiell information  

För mer information, se halvårsrapporten. 

Kl 10.30 den 1 september 2022, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en presentation där CEO Ola Winqvist och CFO Jonas Winqvist presenterar rapporten. Efter presentation hålls en Q&A. Frågor kan också skickas på förhand till info@isr.se senast kl 09.00 samma dag. 

Webcast:   

https://financialhearings.com/event/44262

Teleconference:  

SE:  +46850558375 

UK:  +443333009274 

US: +16467224904 

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se