image/svg+xml

Press release 2022-12-09


ISR´s styrelseledamot Bengt Fellström lämnar ISR´s styrelse

Styrelseledamoten Bengt Fellström har beslutat att lämna ISR Holding AB (publ.) styrelse. Detta sker mot bakgrund av en tids övervägande, där Bengt kommit fram till att han inte har den inriktning, kunskap och erfarenhet som behövs för ISR kring styrning, ledning och finansiella spörsmål, varför han i nuläget inte kan tillföra bolaget det som krävs av honom som styrelseledamot.

Bengt Fellström nyvaldes som ledamot i ISR Holding AB (publ.) styrelse vid ordinarie årsstämma den 2 juni 2022.

Då bolagsordningen medger att antalet styrelseledamöter skall vara minst 3 och max 5 till antalet, påkallar detta inte ett omedelbart behov att fylla den vakanta plats som nu uppstår, utan val av ersättande ledamot kan istället göras vid nästkommande årsstämma.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-09 11:46 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se