image/svg+xml

Press release 2022-12-08


ISR´s CSO Johan Sjödahl antar nyckelroll i ledningsgrupp i annat bolag

Johan Sjödahl som varit anställd inom ISR sedan 2020, har beslutat att anta en nyckelroll ledningsgruppen i ett annat bolag. Johan har under åren inom ISR haft en viktig roll inom framförallt preklinisk forskning och sammansättning av strategiskt viktiga komponenter för produktionsprocessen av ISR52.

Att Johan väljer att ta detta steg nu, innebär förstås att ISR tappar en kompetent medarbetare, samtidigt som ISR´s operativa fokus under 2022 utvecklats från preklinisk fas till klinisk fas och de bärande delar av produktionsprocessen som Johan har ansvarat för, nu är etablerade. Kortsiktigt, så innebär detta att ISR kan fördela ansvar och löpande arbete med dessa uppgifter till andra personer i ISR´s organisation.

"Johan har fyllt en viktig funktion och roll, som varit starkt bidragande till att ISR52 har tagits igenom preklinisk fas, kvalificerat projektet för ingång i klinisk fas, samt säkerställandet av viktiga partnerskap för produktion av vårt nasala torrpulvervaccin mot SARS-CoV-2. Johan kommer förstås att vara en saknad kollega och vän och vi önskar honom lycka och framgång i den roll och de utmaningar han nu axlar". säger Ola Winqvist, VD ISR

"Det har varit mycket stimulerande år som jag har arbetat inom ISR, men då ISR´s fokus nu utvecklas än starkare inom klinisk utveckling, så är detta en bra tidpunkt såväl för ISR som för mig att gå skilda vägar - där jag i min nya roll bereds utrymme att utvecklas vidare på ett sätt som passar mig mycket bra. Precis som Ola säger, så finns det ju alltid ett vemod att lämna kollegor och vänner - samtidigt som vi förstås kommer att hålla kontakt även framgent," sägerJohan Sjödahl, CSO

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se