image/svg+xml

Press release 2023-04-07


ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) har informerats om att Nasdaq Stockholm AB beslutat att överlämna pågående utredningsärende till disciplinnämnden med yrkande om avnotering

ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ("ISR Holding" eller "Bolaget") offentliggjorde den 8 mars 2023 att Bolaget erhållit ett anmärkningspåstående från Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq"), där det framgick att Nasdaq överväger att överlämna ett ärende till Nasdaqs disciplinnämnd med yrkande om avnotering, på grund av att Nasdaq anser att ISR Holding har överträtt bestämmelser i Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

Som tidigare kommunicerats delar ISR Holding inte Nasdaqs bedömning och anser att en avnotering vore skadlig för Bolaget och dess aktieägare, vilket ISR Holding utvecklade i det svar på Nasdaqs påståenden som ISR Holding inkom med till Nasdaq inom den av Nasdaq uppställda svarsperioden. ISR Holding har idag, den 7 april 2023, via Bolagets Certified Adviser, informerats om att Nasdaq beslutat att överlämna det pågående utredningsärendet till Nasdaqs disciplinnämnd för vidare handläggning med yrkande om avnotering.

Bolaget har till och med den 13 april 2023 på sig att meddela om Bolaget vill framföra ytterligare synpunkter i ärendet, vilket Bolaget kommer att göra.


Denna information är sådan som ISR är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-07 10:21 CET.

Contact


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, CEO
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se

 

Address:
Retsius väg 11
171 65 Solna, Sweden

About ISR


Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunoherliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designande vaccin.
ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna. Se www.israb.se för mer information.

www.israb.se       
Aktien                      
Ticker: ISR              
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på +46 8 503 01 550. E-post: ca@mangold.se