image/svg+xml

News 2024-02-23


Extra bolagsstämma 27 februari 2024 ställs in

Den extra bolagsstämman i ISRAB som kallades till den 27 februari kl 16:00 kommer att ställas in med hänsyn till att ledtiden för publicering gjorde att kallelsetiden blev för kort och inte kunde publiceras inom ramen för bolagsordningen. Styrelsen arbetar nu med en ny kallelse som inom kort kommer att publiceras. 

Styrelsen ISR