VD-intervju av BioStock

“I fredags börsnoterades ISR, ett immunterapibolag med rötter i Karolinska Institutet som utvecklar ett läkemedelskoncept för behandling av primär HIV-infektion och andra virusinfektioner genom direkt reglering av immunsystemet. Sedan 90-talet behandlas HIV med bromsmediciner – dessa riskerar dock att leda till såväl lindrigare som svårare biverkningar samt läkemedelsresistens. BioStock kontaktade ISR:s vd Mikael Brönnegård för att höra mer om bolagets verksamhet och hur hans förväntningar ser ut för bolagets chanser att lyckas ta fram ett biverkningsfritt, effektivt läkemedel mot HIV.”

Läs hela artikel på: http://www.biostock.se/2017/03/sondagsintervjun-mikael-bronnegard-vd-isr/

Recent Posts

Start typing and press Enter to search