ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION HOLDING AB TAS UPP TILL HANDEL PÅ NASDAQ FIRST NORTH OCH OFFENTLIGGÖR BOLAGSBESKRIVNINGISR Immune System Regulation Holding AB (publ) (nedan ”ISR” eller ”Bolaget”) har ansökt om och godkänts för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 23 februari 2016.

ISR kommer att handlas under kortnamnet ISR och med ISIN-kod SE0008212195.

Bolaget har upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av Nasdaq First North, vilken från och med idag finns tillgänglig på ISRs hemsida, www.israb.se.

ISR är ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag i klinisk prövning (Fas ll) med fokus på behandling av primär HIV-infektion. Bolagets kärnverksamhet är att utveckla läkemedel för behandling av virala sjukdomar genom reglering av immunsystemet. ISRs forsknings- och utvecklingsprogram baseras på mångårig erfarenhet inom immunologi med rötter på Karolinska Institutet. ISRs första läkemedelskandidat, ISR-48, har redan genomgått en klinisk prövning (Fas IIa) på 26 HIV smittade patienter med positiva resultat. ISR planerar nu att genomföra ytterligare en klinisk prövning (Fas IIb) på 150-200 HIV-smittade patienter med start under Q1 2017.

Bolaget utvecklar och in-licensierar även nästa generation av immunreglerande läkemedel som baseras på ny och unik kemi. Avsikten är att bygga en pipeline som säkerställer att Bolaget ligger i framkant inom detta forskningsområde.

VD Mikael Brönnegård: ”Min förhoppning är att vårat utvecklingsarbete med nya läkemedel på sikt kan förbättra prognosen hos patienter med virala infektioner där det fortfarande föreligger stora medicinska utmaningar. Det är med stor glädje som vi nu genom listningen på First North kan erbjuda många aktieägare att vara med på denna spännande resa.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Brönnegård, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB

E-post: mikael.bronnegard@israb.se
Tel +46 (0)70 299 62 64

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 17.53 CET.


[Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.]


Om ISR

Start typing and press Enter to search