ISR har idag den 12 januari 2018 erhållit ett godkännande av läkemedelsverket för en Fas IIa

ISR har fått godkänt av läkemedelsverket att genomföra en Fas IIa studie, där HIV infekterade patienter som står på bromsmedicin (ART) kommer att behandlas med GnRH-agonist (ISR048).

Studien beräknas att starta under Q1 2018 och kommer att omfatta 26+26 patienter i Stockholmsområdet (Infektionsklinikerna på Huddinge och Södersjukhuset). Syftet med studien är att undersöka tillägg av GnRH-agonist (ISR048) till befintlig ART behandling och studera effekten på integrerat HIV-DNA. HIV infekterade patienter med stabilt behandlad sjukdom under ett par års tid har låga eller icke mätbara virus nivåer i blodet, men HIV virus DNA hittas integrerat i värdcellers arvsmassa, s.k. reservoarer.

Patienter kommer att lottas till att få immunaktiverande GnRH-agonist (ISR048) tillsammans med pågående ART behandling, eller enbart följa pågående ART behandling under tre månader. Därefter sker en uppföljningsperiod under tre månader och utvärdering av HIV-DNA reservoarer. En nyligen publicerad fransk studie om ett HIV patientfall med samtidig malignitet, som behandlats med immunaktiverande check-point blockad, uppvisade svar med minskade HIV-DNA reservoarer.

Immunaktiverande läkemedel som kan få latenta viruspartiklarna i kroppens cellreservoarer att minska eller helt försvinna, är ett nytt angreppssätt som aktiverar värdens immunceller. ISR väntar nu på ett godkännande ifrån etiknämnden innan studein kan startas.

”För att förbättra behandling av HIV behövs nya angreppsmekanismer. Det immunaktiverande läkemedlet ISR048 kommer nu testas i en klinisk prövning där en positiv påverkan på HIV reservoarerna skulle utgöra ett medicinskt genombrott” säger Ola Winqvist, VD för ISR.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB
E-post:ola.winqvist@israb.se
Tel +46 (0)70 5427939

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018 kl. 17:26 CET. 

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.] 


Filer och dokument
Release

Ola Winqvisr, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 7939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Start typing and press Enter to search