ISR:s vd har köpt aktier i bolaget

ISR meddelar att vd Ola Winqvist köpt drygt 37 000 aktier i ISR Immune System Regulation Holding AB.

-         ISR befinner sig i en mycket spännande fas och framtidsutsikterna ser mycket goda ut. Vi har gjort bra framsteg inom våra tre fokusområden HIV, Cancer och Hepatit B konstaterar ISR:s vd Ola Winqvist.

ISR verkar inom immunterapi som är ett hett område inom läkemedelsutveckling. Genom att ta fram läkemedel som stimulerar kroppens eget immunsystem är bolagets ambition att bota sjukdomstillstånd som HIV, Cancer och Hepatit B


Filer och dokument
Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Start typing and press Enter to search