ISR undertecknar intentionsavtal för samarbete med China Resources Development Group

Immune System Regulation Holding AB har undertecknat ett ”Memorandum of Understanding” (MoU) med det kinesiska konglomeratet China Resources Development Group (CRDGC). Intentionsavtalet har för avsikt att identifiera strategiska samarbetsformer mellan ISR och ett eller flera kinesiska läkemedelsbolag inom CRDGC sfären för utveckling och marknadsföring av ISR:s läkemedelskandidater inom HIV/AIDS området i Kina. Ett framtida samarbete med CRDGC möjliggör etablering av ISR på en stor och växande kinesisk HIV/AIDS marknad.

Det kinesiska industrikonglomerat, China Resources Development Group (CRDGC) har visat stort intresse att samarbeta med ISR. Konglomeratet finns representerat över hela Kina och inom snart sagt alla industrigrenar. Gruppen har kärnverksamheter inom olja, kärnkraft, fastigheter, bank och finans samt förnybara energikällor. Inom konglomeratet finns även ett växande nätverk av läkemedelsbolag. Konglomeratets ordförande Li Jianjun och Vice President Du Jiang uttryckte vid ett möte med managementgruppen på ISR ett stort intresse för bolagets läkemedelskandidater för behandling av bland annat HIV/AIDS. Li Jianjun arbetar aktivt inom UNAIDS som är ett internationellt samarbetsorgan inom HIV/AIDS området ("Joint United Nations Program on HIV/AIDS"), där även UNICEF, UNESCO, World Bank och ett flertal andra organisationer ingår.

”Ett strategiskt samarbete med CRDGC baserat på utveckling av ISR:s läkemedelskandidater för immunreglering och HIV kommer att öppna upp nya marknader och erbjuda tids-och kostnadseffektiva kliniska prövningsprogram. Genom samarbetet ser ISR även möjligheten att positionera och synliggöra bolaget inom internationella nätverk och intressegrupper för HIV/AIDS”, säger Mikael Brönnegård, VD för ISR.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Brönnegård, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB
E-post: mikael.bronnegard@israb.se
Tel +46 (0)70 299 62 64

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2017 kl. 08:37 CET.   

[Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.]


Filer och dokument
ISR pressmeddelande 10 april 2017


Om ISR

Start typing and press Enter to search