Sista dag för handel med ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) BTA är den 11 januari 2019.

Företrädesemissionen som genomfördes under november/december 2018 är nu registrerad hos Bolagsverket. De nya aktierna beräknas kunna levereras till depåer / VP-konton den 17 januari 2019.

Information om betald tecknad aktie:

- Kortnamn: ISR BTA
- ISIN-kod: SE0011974278

-Sista handelsdag: 11 januari 2019

Även den i november 2018 genomförda riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket. 

Efter de genomförda registreringarna av emissionerna uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 24 718 132 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 235 906,60 SEK.

G&W Fondkommission har tjänstgjort som finansiell rådgivare i samband med transaktionerna.

Stockholm 2019-01-11


Filer och dokument
Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.israb.se

Start typing and press Enter to search