Uppdatering avseende ISR Holding ABs ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North

Nasdaq Stockholms bolagsövervakning har beslutat att genomföra en kompletterande genomgång av ISR Immune System Regulation Holding AB (ISR Holding AB) med hänvisning till tidigare informationsgivning och press releaser.

Upptagande till handel på Nasdaq First North är även villkorat av en komplettering av ISR Holding ABs bolagsbeskrivning.

Nasdaq Stockholm AB kommer i sinom tid att offentliggöra en separat börsnotis med ett nytt datum för första handelsdagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Brönnegård, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB
E-post: mikael.bronnegard@israb.se

Tel +46 (0)70 299 62 64

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2017 kl. 08:17 CET.   

[Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.]


Filer och dokument
ISR pressmeddelande 2 mars 2017


Om ISR

Start typing and press Enter to search