ISR Immune System Regulation Holding AB utser ny VDNuvarande VD Mikael Brönnegård avser att gå i pension och lämna sin befattning som VD i bolaget strax efter årsskiftet. Till ny VD har utsetts Professor Ola Winqvist som för närvarande är CSO i bolaget.

Mikael Brönnegård har varit VD i ISR sedan den 1 mars 2017 och har, tillsammans med övrigt management, lett bolaget sedan december 2015. Under denna period har ISR noterats på Nasdaq First North Nordic samt initierat ett omfattande kliniskt prövningsprogram. Mikael Brönnegård har även genom etableringen av en stark forskningsmotor och internationella samarbeten drivit utvecklingen av en rad nya läkemedelskandidater, vilka nu utvärderas för intern vidareutveckling alternativt försäljning.

Professor Ola Winqvist har en omfattande erfarenhet av såväl klinisk produktutveckling som forskning och utveckling inom läkemedelsindustrin. Ola Winqvist kommer fortsatt vara ansvarig för det prekliniska utvecklingsarbetet i bolaget. Ola Winqvists bakgrund ses som ytterst betydelsefull då arbetet med att starta kliniska studier står högst på bolagets prioritetslista.  

"Det är ett enastående arbete som Mikael gjort för ISR. Vi önskar självklart Mikael lycka till i sin nya tillvaro. Samtidigt så är det helt klart att Professor Ola Winqvist kommer rätt in i det mest centrala för ISR just nu och passar därför väl med den bakgrund och kunskap han redan besitter avseende ISRs verksamhetsområden och utvecklingsprogram" säger Styrelseordförande Anders Milton.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Brönnegård, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB
E-post: mikael.bronnegard@israb.se

Tel +46 (0)70 299 62 64

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 07:57 CET.   

[Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.]


Filer och dokument
Pressmeddelande (PDF)


Om ISR

Start typing and press Enter to search