ISR AB diskuterar samarbete med kinesisk partnerISR undertecknade den 19 oktober vid en signeringsceremoni i Beijing en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med Zhongguancun Translational Medicine Science & Technology Co., Ltd. (ZTMST), Beijing, Kina om ett samarbete kring ISRs HIV-program.

ZTMST stöds av kinesiska staten och CFDA (kinesiska läkemedelsverket). ZTMST fokuserar på att investera, utveckla och driva kliniska utvecklingsprojekt med hög potential och samhällsnytta. Företaget har visat stort intresse för ISRs kliniska forskningsprogram för HIV-behandling och planerna är att genomföra kliniska studier av bl a HIV-patienter med resistens mot bromsmedicinen ART (Anti Retroviral Therapy).

ZTMSTs portfölj inkluderar företag med inriktning mot immunterapi, ett CRO-företag (contract research organization) som är väl förankrade regulatoriskt med CFDA, samt med universitetssjukhus i Kina för att kunna genomföra kliniska studier.

”Ett samarbete med en väl förankrad kinesisk aktör kommer påskynda och bredda vårt kliniska program på ett betydande sätt samt stärka ISRs ekonomiska resurser till fortsatt utveckling”, kommenterar Ola Winqvist, CEO ISR.

För mer information, vänligen kontakta:

Ola Winqvist
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
E-post: ola.winqvist@israb.se
Telefon: +46 (0)70 5427939

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.
www.israb.se
  

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 oktober kl 08.39


Citat
Ett samarbete med en väl förankrad kinesisk aktör kommer påskynda och bredda vårt kliniska program på ett betydande sätt samt stärka ISRs ekonomiska resurser till fortsatt utveckling

Ola Winqvist, CEO ISRFiler och dokument
Release


Om ISR

Start typing and press Enter to search