Avslutat CFO-uppdrag

Avslutat CFO-uppdrag

Gunnar Modalens uppdrag som CFO löpte ut 21 maj 2021. Bolaget har valt att inte förlänga uppdraget och ser över alternativen för CFO-rollen och under tiden har vi påbörjat vissa organisatoriska förändringar för att säkerställa kompetens och resurser. Gunnar Modalen har haft sitt uppdrag sedan 2016.


Filer och dokument
ISR PM 2021-05-24

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39
  

Aktien                
Ticker: ISR         
ISIN-kod: SE0008212195

Mangold Fondkommission AB, Box 55691, 102 15 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-503 01 550 E-post: ca@mangold.se


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska sjukdomar som HIV, Hepatit B och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designade vaccin. ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna.

Se www.israb.se för mer information.

Start typing and press Enter to search