ISR Immune System Regulation AB inleder samarbete med Inhalation Research Services som en partner i toxikologiprogrammet för ISR52 inhalationsvaccin för COVID-19ISR Immune System Regulation AB tecknar ett kontrakt med Inhalation Research Services (IRS), avtalsforskningsorganisationen för Inhalation Sciences AB, för att utföra en del av toxikologiprogrammet för ISR52 inhalationsvaccin för COVID-19 orsakat av SARS-CoV-2

Inhalation Sciences AB har utvecklat PreciseInhale, ett instrument för hög precision och kontroll av preklinisk inhalationsadministration, och har djup kunskap inom inhalationsforskning. IRS aerosolkarakteriseringsfunktioner levererar exakta, förutsägbara omfattande data som sedan kan användas för att fastställa inställningarna för nästa steg i vaccinprogrammet.

”Vi är nu inne i en väldigt intensiv fas för färdigställandet av vårt vaccin mot SARS-CoV-2, där vi nu i samarbete med experter för inhalationsläkemedel fastställer distribution och leverans av vaccinet. Arbetet pågår nu för fullt för att slutföra och sammanställa data inför ansökan till regulatorisk myndighet för att få genomföra klinisk studie”kommenterar Ola Winqvist VD, ISR.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska sjukdomar som HIV, Hepatit B och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designade vaccin. ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna.

Se www.israb.se för mer information.

Start typing and press Enter to search