ISRs hepatit B-studie tidigareläggs med sex månaderISRs program för att ta fram en läkemedelskandidat för behandling av hepatit B (HBV) utvecklas väl. Bolagets kliniska utvecklingsprogram tidigareläggs med sex månader.

Utvecklingen av en läkemedelskandidat för behandling av hepatit B sker i ISR Holdings helägda dotterbolag ISR HBV AB. Bolaget har precis erhållit över 60 kilo av den försubstans som krävs. Den är producerad enligt good manufacturing practice (GMP) och ska användas för tillverkningen av den slutliga läkemedelskandidaten, dess testning och för ansökan om IND-status (tillståndsansökan för läkemedelsprövning) samt för att genomföra klinisk behandlingsstudie.

”Vi är oerhört glada att produktionen gått snabbare än förväntat och vi förväntar oss att vi redan under Q1 2020 kommer gå in i produktion av vår läkemedelskandidat för HBV. Detta tidigarelägger vårt kliniska utvecklingsprogram med 6 månader”, kommenterar Ola Winqvist, CEO ISR.

Globalt är över 291 miljoner människor smittade av HBV och nästan 1 miljon människor dör årligen av komplikationer relaterade till HBV som till exempel levercancer. I Sydostasien finns det flest människor som är smittade av HBV, och i Kina finns det ca 100 miljoner som bär på viruset. Idag finns ingen bot utan endast tillfälliga mediciner som kan bromsa utvecklingen.

”Behovet att utveckla nya effektiva läkemedel är stort och de större läkemedelsbolagen följer utvecklingen mycket noga”, säger Ola Winqvist.

ISR HBVs läkemedelskandidat baseras på en ny substans som kommer från bolagets eget utvecklingsarbete med immunolider.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 december 2019 kl 08.27 CET


Filer och dokument
Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Start typing and press Enter to search