ISR presenterar kliniska fas IIa data på internationellt möte i USA

ISR´s abstract 318082, titled 'Biological Efficacy and Safety of Intranasal GnRH-analogue in Treatment-naïve HIV1 Infected Male Patients: an Open Phase IIa, Proof of Concept Trial ', has been accepted for poster presentation at the 17th Annual Meeting of the Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS 2017), June 14-17 at the Hilton Chicago in Chicago, Illinois, USA.

”ISR:s forskning och utveckling av immunreglerande läkemedel börjar nu att tilldra sig internationellt intresse och det är glädjande att bolaget nu får möjligheten att för första gången presentera resultaten från fas IIa studien i ett sammanhang där ledande opinionsbildare inom immunologi finns närvarande”, säger Professor Ola Winqvist, forskningschef och CSO på ISR.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Brönnegård, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB
E-post: mikael.bronnegard@israb.se
Tel +46 (0)70 299 62 64

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 09:37 CET.   

[Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.]


Filer och dokument
ISR pressmeddelande 28 april 2017


Om ISR

Start typing and press Enter to search