ISR utser Chief Financial Officer

Som ett led i den planerade listningen på Nasdaq First North Stockholm har ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) utsett Gunnar Modalen till Chief Financial Officer (CFO) och medlem i koncernledningen från och med 1 mars 2017.

Gunnar Modalen har mångårig ledningserfarenhet från noterade bolag, senast som chef för Investor Relations & Communication på Cherry AB (publ). Dessförinnan har Gunnar Modalen varit CFO för Doro AB (publ) och Rederi AB Transatlantic, båda noterade på Nasdaq Stockholm. Under åren 1994-2010 arbetade Gunnar Modalen i olika ledande befattningar inom Perstorpkoncernen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Brönnegård, VD, ISR Immune System Regulation Holding AB
E-post: mikael.bronnegard@israb.se

Tel +46 (0)70 299 62 64

[Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.]


Filer och dokument
ISR pressmeddelande 13 mars 2017


Om ISR

Start typing and press Enter to search