ISRs Immunolid plattform utvidgas till Hepatit BScreening av substanser från ISRs Immunolid plattform har identifierat en ny läkemedelskandidat, ISR051, som har immunstimulerande effekter och som verkar gynnsamma för behandling av Hepatit B. ISR planerar nu att utvidga sin forsknings- och utvecklingsportfölj till att förutom HIV, tuberkulos och cancer även innefatta Hepatit B.

Hepatit B virus är en av världens vanligaste sjukdomar där WHO beräknar att mer än 2 miljarder har eller har haft sjukdomen och där 240 miljoner människor bär på sjukdomen kroniskt. Nästan 700 000 människor dör av smittan årligen och 25% med kroniskt bärarskap utvecklar skrumplever eller levercancer. Vaccination mot Hepatit B är framgångsrikt, men än finns inget botande läkemedel

”ISRs grund är förståelse för aktivering och reglering av immunsystemet där företagets satsningar att utveckla egna läkemedelsplattformar har givit frukt. Läkemedelskandidaten ISR051 kommer nu att utvecklas och tas fram till klinisk läkemedelsprövning för indikationen Hepatit B. Vi vet att intresset för denna indikation är mycket stort i Asien”, kommenterar Ola Winqvist, CEO ISR.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 oktober kl 08.48.


Filer och dokument
Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.

Start typing and press Enter to search