ISR inkluderar ytterligare centra för sin HIV-studie

Som tidigare meddelats har ISR påbörjat en FAS IIa–studie, ISR003, av HIV-infekterade patienter som tar bromsmedicin (ART). För att öka rekryteringstakten till studien utökar ISR med ännu ett centra: Östra sjukhuset i Göteborg. Sedan tidigare pågår studien vid Huddinge sjukhus och Södersjukhuset. Förhoppningen med studien är att identifiera, och eliminera, de HIV-infekterade celler som finns i immuncellerna, de så kallade reservoarerna.

Den 27 augusti presenterades ISR003-studien vid infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg.

”Det är mycket positivt att även Östra sjukhuset i Göteborg ansluter sig till studien. Därmed kommer vi sannolikt att öka rekryteringstakten”, kommenterar ISR AB:s VD Ola Winqvist.

De första patienterna till studien rekryterades under hösten 2018. ISR:s målsättning är att studien blir färdig under Q1 2020. ISR arbetar med immunterapi, vilket i korthet innebär att bolaget utvecklar läkemedel som lär kroppens eget immunförsvar att attackera till exempel HIV-virus. Målsättningen med ISR003 är att ta reda på om det virus som gömmer sig i arvsmassan, i de så kallade reservoarerna, kan elimineras.

”Det är första gången som HIV-infektionen angrips genom att behandla och stimulera immunsystemet. Det är en ny mekanism som vi har stora förhoppningar kan leda till att HIV-reservoarerna minskar och kanske till och med till bot”, kommenterar Ola Winqvist. 

Fakta om studien ISR003

I studien lottas HIV-infekterade patienter som behandlas med bromsmedicin att få tilläggsbehandling med bolagets läkemedelskandidat ISR048. ISR048 stimulerar immunsystemet och de HIV-bärande cellerna till att bekänna färg och därmed blotta sig för ett immunangrepp. Utmaningen med HIV-virus behandling är att viruset gömmer sig i arvsmassan inuti människans egna immunceller i de s.k. reservoarerna. I och med att viruset blir en del av immunsystemet så kan behandling med bromsmedicin bara förhindra att viruset delar på sig, men celler som redan har HIV-reservoarer påverkas inte. Det är första gången som dessa reservoarer attackeras med ISR048. Förhoppningen är att HIV-viruset känns igen och infekterade celler som bär på reservoarerna elimineras. Studien är godkänd av etikkommittén och av Läkemedelsverket. 

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 augusti 2019 kl 16.57 CET.


Filer och dokument
Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Start typing and press Enter to search