Lovande resultat för ISR:s utveckling av vaccin mot Covid-19ISR:s första prekliniska djurstudie i syfte att ta fram ett vaccin mot Covid-19 visar på lovande svar med skyddande antikroppar. Studien som görs i samarbete med TCER AB visar att ett immunförsvar utvecklas och att därmed infektion kan förhindras.

”Corona-pandemin har bitit sig fast och förväntas finnas kvar i samhället under en längre tid. Utveckling av fungerande säkra vaccin är en av de viktigaste faktorerna för att komma över pandemin. Med den nu genomförda djurstudien har vi tagit ett viktigt steg mot att framställa ett säkert och effektivt vaccin emot Covid-19”, säger Ola Winqvist, CEO ISR. 

Genom att kombinera rekombinant ytprotein från Corona-viruset med ISR:s immunstimulerande adjuvant ISR-50, kan vi för första gången visa att ett immunsvar mot det kritiska spike-proteinet utvecklas, ett svar som kan förhindra Corona-virusets vidhäftning till celler i luftrören och därmed förhindra infektionen.Arbetet fortsätter nu med ytterligare djurstudier och det toxikologiska programmet för att sedan ansöka om att få initiera studier på friska försökspersoner för att visa säkerhet och immunologisk potential av det nya vaccinet.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 september kl 23:15

Filer och dokument
Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB E-post: ca@mangold.se Telefon: +46 8 503 01 550

Aktien
Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195

www.israb.se

Start typing and press Enter to search