Aktivering av immunförsvaret i NobelfokusÅrets Nobelpris i Medicin till Dr. James P Allison och Dr. Tasuku Honjo visar på betydelsen av forskning inom immunsystemet. ISR är ett företag som utvecklar nya immunstimulerande läkemedelsbehandlingar för HIV, Tuberkulos och Cancer med hjälp av immunsystemet.

Vår huvudkandidat ISR048 stimulerar 2 av de tre vägarna som leder till T-cellens aktivering, en aktivering som ytterligare kan förstärkas och förlängas genom att lägga till läkemedel som blockerar CTLA-4 och PD-1 (Check point blockad), föremålen för årets Nobelpris. Fas II studie med ISR48 pågår nu på Huddinge Universitetssjukhus och på Södersjukhuset med syfte att aktivera immunsystemet för eliminering av HIV-infekterade celler.

I det nystartade dotterbolaget ISR Oncology AB har vi patentskyddat kombinationen ISR050 med tillägg av check point blockad för behandling av cancer efter att vi i djurstudier visat en klar förbättring med kombinationsbehandlingen. Företaget tar nu fram läkemedelskandidaten ISR050 till en IND (Investigational New Drug) för att ansöka om att få genomföra en studie på patienter med spridd cancersjukdom.

”Upptäckterna av Dr. Allison och Dr. Honjo är banbrytande för vår förståelse av T-cellens aktivering och reglering, upptäckter som nu har lett till utveckling av nya behandlingsprinciper. Vårt bolag ISR är verksamt inom just det fält som i år premieras med ett Nobelpris. Oerhört stimulerande!” kommenterar Ola Winqvist, CEO ISR.

För mer information, vänligen kontakta:

Ola Winqvist
CEO, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
E-post: ola.winqvist@israb.se
Telefon: +46 (0)70 5427939

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00.
www.israb.se
  


Citat
Upptäckterna av Dr. Allison och Dr. Honjo är banbrytande för vår förståelse av T-cellens aktivering och reglering, upptäckter som nu har lett till utveckling av nya behandlingsprinciper. Vårt bolag ISR är verksamt inom just det fält som i år premieras med ett Nobelpris. Oerhört stimulerande!

Ola Winqvist, CEO ISRFiler och dokument
Release


Om ISR

Start typing and press Enter to search