ISR startar ett nytt dotterbolag - ISR HBV ABStyrelsen för ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) har idag 2019-02-04 beslutat att starta ett dotterbolag med fokus på behandling av Hepatit B (HBV). Baserade på prekliniska data från bolagets Immunolidprogram har lovande effekter påvisats med läkemedelskandidaten ISR051. Denna kandidat har visat gynnsam immunstimulerande profil för behandling av HBV. Det finns idag ett stort internationellt intresse för HBV.

”ISR är ett läkemedelsbolag som med hjälp av immunsystemet utvecklar läkemedel för behandling av patienter med kroniska sjukdomar såsom HIV, cancer och nu HBV. Företagets egen Immunolidplattform har nu tagit fram en mycket spännande immunstimulerande kandidat ISR051, med aktiveringsprofil, som passar för behandling av Hepatit B. Genom att skapa ett helägt dotterbolag med fokus på HBV - ISR HBV AB - kan vi resurssätta och optimera utvecklingsprogrammet i ett fält där ett stort internationellt intresse redan finns ”, kommenterar Ola Winqvist, CEO ISR."Filer och dokument
Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.israb.se

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 februari 2019.

Start typing and press Enter to search