Teckningsperioden påbörjad i ISR Immune System Regulation Holding AB:s (publ) företrädesemission

Teckningsperioden i ISR:s företrädesemission är nu inledd och pågår mellan den 26 november - 11 december 2018. Handel i teckningsrätter avslutas den 7 december.

Information kring erbjudandet, Anmälningssedlar samt Villkor och Anvisningar finns tillgängligt för nedladdning via Bolagets hemsida, www.israb.se, via www.gwkapital.se samt via www.aktieinvest.se.

G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Aktieinvest FK AB är utsett till emissionsinstitut.


Filer och dokument
Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Start typing and press Enter to search