ISR tecknar avtal med Singapore Resources Development PTE. Ltd. avseende investering i dotterbolag för utveckling av inhalerat covid-19-vaccinISR Immune System Regulation Holding AB (publ), som utvecklar inhalationsvaccin mot Covid-19, tillkännager i dag att de har tecknat ett investeringsavtal med Singapore Resources Development PTE. Ltd. Singapore Resources Development PTE. Ltd. investerar i olika steg och efter uppfyllandet av vissa villkor, totalt 6 850 000 euro mot ett totalt ägande om drygt 29 procent i ett dotterbolag som ska sättas upp av ISR för ändamålet.

ISR går nu mot en klinisk prövningsfas av sitt vaccinprogram där behovet av finansiering för bl a tillverkning av Spikeprotein kommer att bli omfattande. För att bereda ytterligare samarbeten inom vaccinutveckling bildar därför ISR ett specifikt vaccinbolag. Med denna investering från Singapore Resources Development PTE. Ltd. kommer även en rad viktiga kontakter att öppnas för ISR på marknader som passar väl för ISR’s vaccin. 

ISR skall, efter att Singapore Resources Development PTE. Ltd. erlagt en initial avgift om 100 000 euro, etablera ett dotterbolag vars verksamhet ska vara utveckling, distribution och licensiering av ett covid-19 vaccin samt vaccin för andra typer av respiratoriska virusinfektioner, baserat på immateriella rättigheter som kommer att överföras från ISR till det nya dotterbolaget.

Investeringen i dotterbolaget är därefter uppdelad i två omgångar. Dotterbolaget avser att initialt söka godkännande från Bangladesh Medical Research Council att genomföra en studie av covid-19-vaccinet på människor, men utesluter inte att i framtiden även utforska andra alternativa studier. Efter att dotterbolaget erhållit godkännande från Bangladesh Medical Research Council, ska Singapore Resources Development PTE. Ltd. i den första omgången investera 1 000 000 euro.  Bolaget förbereder nu underlag för att inom kort ansöka om klinisk prövning i Bangladesh.

Singapore Resources Development PTE. Ltd. skall investera 5 850 000 euro när dotterbolaget tar in sin första patient i en klinisk fas-1 prövning, som sin andra investeringsomgång. Vid denna investering ska den initiala avgiften om 100 000 euro tillföras dotterbolaget till förmån för Singapore Resources Development PTE. Ltd. Bolaget bedömer att det härmed finns goda förutsättningar för att genomföra en fas-1 klinisk prövning.

Efter båda emissionernas genomförande erhåller Singapore Resources Development PTE. Ltd., i olika steg, sammanlagt drygt 29 procent av samtliga aktier i det nystartade dotterbolaget för dess investering om 6 850 000 euro.

Diskussioner pågår för närvarande kring finansiering av en klinisk fas-3 prövning.”Oerhört glädjande att få starkt finansiellt stöd för att satsa vidare och ta vaccinet till en klinisk fas. Likaså öppnas via denna investering ett ypperligt nätverk till delar av världen som passar väl för vårt vaccin. Ett stort steg för ISR.”, kommenterar Ola Winqvist, VD ISR.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 juli 2021 kl 23 15.


Filer och dokument
ISR - PR investeringsavtal 210718

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: ola.winqvist@israb.se
Phone: +46 (0) 70 542 79 39
 


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolagets affärsidé är att omvandla preklinisk immunologisk forskning till klinisk prövning för att med hjälp av ett stimulerat immunsystem bekämpa kroniska sjukdomar som HIV, Hepatit B och cancer genom att utveckla bolagets pipeline av immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och ta vara på immunsystemet genom att utveckla designade vaccin. ISR är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har sitt huvudkontor i Solna.

Se www.israb.se för mer information.

Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Adviser och nås på
+46 8 503 01 550
E-post: ca@mangold.se

www.israb.se       
Aktien                     
Ticker: ISR             
ISIN-kod: SE0008212195

Singapore Resources Development PTE. Ltd.
Bolaget är specialiserade i att utveckla affärsrelationer och investeringar i länder som Indonesien, Kina, Pakistan, Bangladesh, Förenade Arabemiraten och Indien. Genom att samla investerare till specifika affärsprojekt skapar bolaget en affärsplattform i de länder som passar för respektive projekt.

Mer information om verksamheten finns på http://www.srg.sg

Start typing and press Enter to search