ISR HBV utvärderar program för Coronaviruset

Det helägda dotterbolaget ISR HBV AB, breddar nu sin utvecklingsportfölj genom att även inkludera Coronavirus som en möjlig kandidat till behandling med bolagets Immunolid ISR50. På liknande sätt som HBV har Coronaviruset utvecklat system för att undvika och hämma igenkänning av immunsystemet. ISR50 har en unik profil som stimulerar immunceller och aktiverar dem att avdöda virus smittade celler.

”Coronavirus pandemin sprider sig och idag finns inga läkemedel som har visats sig vara effektiva. Vår läkemedelskandidat ISR50, har egenskaper som gör den lämplig för att pröva även vid Coronavirus infektion. Vi undersöker nu om den skulle kunna användas för Coronaviruset”, kommenterar Ola Winqvist, CEO ISR.


Bolaget utvecklar sin Immunolid ISR50 till en investigational new drug (IND) och arbetet befinner sig i den sista fasen med toxikologiska studier, som utförs i samarbete med Innostars i Shanghai, innan ansökan om kliniks prövning kan ske.


Filer och dokument
Release

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden


Om ISR

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.
Erik Penser Bank, Box 7405, 103 90 Stockholm är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00 Email: certifiedadviser@penser.se

Aktien

Ticker: ISR
ISIN-kod: SE0008212195
www.israb.se    

Start typing and press Enter to search